X  
( 2 )
> 10
%
mylife 16.9.2018 13 3 30,00%
hitachi 10.10.2018 9 2 20,00%
27.11.2017 23 1 10,00%
Dertasa 7.8.2018 13 1 10,00%
SenyaPit 20.9.2018 2 1 10,00%
Konstansia 20.8.2018 12 1 10,00%
viktor1982 25.4.2018 89 1 10,00%